Tunnlandsvägen, Bromma

Utförande

Beskrivning:
Lokalen har direkt förbindelse med parkeringsyta. Port för enklare leveranser, se bild. Lokalen har anpassningsbehov oavsett verksamhetsart. Takhöjden varierar något och med utgångspunkt 2.5 meter. God ventillation och ljusinsläpp. Utmärkt bärighet.

Eventuellt kan lokalen delas, se bilagd ritning. Cafè eller restaurangverksamhet är ej lämplig.

Total yta:
1200-2250 m2

Planlösning:
Lokalen är klassad som “hotell” men kan efter bygglov lämpa sig för flertalet verksamheter, såsom exempelvis B2B, kontorsverksamhet, enklare lager/produktion eller utbildning. Ej cafè eller restaurang.

Ekonomi

Kontraktslängd:
Långtidskontrakt

Kontrakttyp:
Förstahandskontrakt

Hyresinformation:
Attraktiv hyresnivå kan påräknas beroende på anpassningsbehov och kontraktslängd.

Omgivning

Parkeringsmöjligheter/garage:
Parkeringsytor finns i direkt anslutning till lokalen.

Närservice:
Ja

Kommunikationer:
Buss, T-bana

Skyltläge:
Ja

Annons på Objektvision. Se här

Kontaktuppgifter:
Ulf Ericsson
Tel: 08-652 60 00
Mobil: 070-714 86 86
E-post: ulf.ericsson@lundbergkock.se